Voor wie > Auditieve beperking

Auditieve beperking

Kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking hebben zeer verschillende hulpvragen. Het is daarom gewenst aandacht te besteden aan de mogelijkheden van de kinderen en in te spelen op de specifieke communicatiebehoeften.

Curanovis biedt individuele begeleiding en ondersteuning bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van het kind en de vrijetijdsbesteding. PGB begeleiding Curanovis gaat daarbij altijd op een positieve manier in gesprek met de ouders dan wel verzorgers.

Ouders van auditief/communicatief beperkte kinderen kunnen tijdens de opvoeding eerder vastlopen en een hulpvraag hebben. Het doel is het vergroten van het vertrouwen in de eigen opvoedkundige vaardigheden en het versterken van het vermogen tot ontwikkeling en groei van het kind. Curanovis is er niet om ouders en verzorgers te corrigeren, maar om hen handvatten aan te reiken waarmee het zelfvertrouwen en de kennis groeit. Daarnaast kan het ontlasten van het gezin al voldoende zijn, om de harmonieuze en positieve sfeer binnen het gezin te laten herleven. Heb je een hulpvraag? PGB begeleiding is het antwoord.

Copyright © 2018 CuraNovis. All rights reserved | Disclaimer | Privacy |