Voor wie > Kind en gezin

Kind en gezin

Opgroeien en opvoeden gaat vanzelf, maar soms zijn er vragen waarop je als ouder of verzorger het antwoord niet weet.

• Waarom ontwikkelt mijn kind zich anders dan zijn leeftijdsgenoten?
• Waarom is mijn kind snel overprikkeld?
• Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind minder conflicten veroorzaakt in het gezin?
• Hoe voorkom ik dat mijn kind last heeft van de scheiding?

Bovenstaande vragen zijn slechts een greep uit de vele vragen waarmee je als ouder kunt rondlopen. Om te bepalen waar de behoefte aan ondersteuning in jouw situatie ligt, vindt er eerst een intakegesprek plaats waarin wordt gekeken naar de behoefte achter de ondersteuningsvraag. Curanovis richt zich op de ondersteuning van kinderen en jongeren in de leeftijd van twee t/m vijfentwintig jaar met een PGB indicatie.

Naast dat Curanovis kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, verstandelijke- en/of lichamelijke beperking begeleidt, ontlast zij tevens het gezin. Voor de juiste balans binnen het gezin is het belangrijk om de ouders dan wel de verzorgers ruimte te geven, zodat zij zichzelf op kunnen laden en extra aandacht kunnen geven aan eventuele broertjes of zusjes. De begeleiding kan hierom bij de cliënt thuis plaatsvinden of door middel van het ondernemen van uitstapjes of passende activiteiten.

Copyright © 2018 CuraNovis. All rights reserved | Disclaimer | Privacy |