Wie ben ik > Mijn opleidingen

Mijn opleidingen

Sociaal pedagogisch hulpverlening

Van 2003 tot 2007 heb ik aan Avans Hogeschool in Den Bosch de opleiding ‘Sociaal Pedagogische Hulpverlening’ gevolgd. Gedurende deze opleiding heb ik verschillende stages gelopen; op het speciaal onderwijs, bij een vrouwenopvang en op een kinderdagverblijf in Denemarken. In Denemarken, Odense, heb ik de eerste twee maanden onderwijs genoten aan het Pedagogisch Seminarium. Vervolgens heb ik drie maanden stage gelopen bij een kinderdagverblijf op een groep in de leeftijd van drie tot zes jaar. Deze periode was leerzaam en uitdagend, omdat ik de Deense taal nauwelijks beheerste en toch zinvol contact wilde maken met de kinderen. Gelukkig kan contact maken met kinderen niet alleen door middel van verbale communicatie; tekenen, dansen en samen buiten in de natuur bezig zijn bleek ondanks de taalbarrière uitstekend te werken.

NGT/NMG - (Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren)

Tijdens mijn werk in de zorg heb ik diverse gebarencursussen mogen volgen, waaronder Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren. Door deze cursussen heb ik geleerd om te communiceren met doven en slechthorenden. De Nederlandse Gebarentaal (NGT) heeft een eigen grammaticasysteem en eigen woordenschat. NGT is de zogenoemde moedertaal voor mensen die doof geboren zijn of op jonge leeftijd doof worden (pre-linguaal dove mensen) en wordt hierom hoofdzakelijk door deze groep doven gebruikt. Een belangrijk onderdeel binnen deze cursus was ook het leren van mimiek en uitdrukkingen van de NGT. NmG is een mengvorm tussen NGT en Nederlands; er wordt Nederlands gesproken wat wordt ondersteund met NGT gebaren. De Nederlandse grammatica alsmede de Nederlandse uitdrukkingen worden in dit geval aangehouden. Naast deze veel voorkomende gebarentalen heb ik ook ervaring in het gebruik van vierhandengebaren.

Omgaan met Moeilijk Verstaanbaar Gedrag

De cursus OMVG richt zich op (non-)verbale agressie en de persoonlijke veiligheid. De cursus is bedoeld om concrete handreikingen en vaardigheden aan te leren, zodat er binnen de verplichte wettelijke kaders op een professionele en humane wijze kan worden omgegaan met moeilijk verstaanbaar gedrag bij cliënten en/of hun sociale netwerk. We begrijpen ze in eerste instantie niet. Hun gedrag is onverwachts en kan zelfs agressief zijn naar anderen of zichzelf. Vaak willen ze met hun gedrag vertellen dat iets niet klopt, dat ze iets anders willen of niet tevreden zijn met de manier waarop hun leven verloopt. Deze cliënten zijn onderling heel verschillend, zowel in intellectueel functioneren als in de wijze waarop de gedragsproblemen zich voordoen. Dit varieert van agressiviteit richting de omgeving, tot ernstige zelfverwonding. Het type gedrag dat ze laten zien vloeit voort uit hun beperkingen, zowel aangeboren als later ontwikkeld. Deze cliënten doen een bijzonder appèl op de omgeving en de hulpverlener.

Gedurende deze cursus heb ik geleerd om anders naar dit gedrag te kijken én het leren begrijpen. Ik verwoord het gedrag van de cliënt naar een vraag, waardoor ik deze kan ondersteunen en tijdig kan inspelen op de behoefte. Gedragsproblemen van een cliënt zie ik dan ook als een vraag om hulp en goede begeleiding. Hierbij richt ik me op het perspectief van de cliënt waarin het stimuleren van ontwikkeling centraal staat. De cursus OMVG helpt me iedere dag weer in mijn werk als PGB begeleider.

Werkbegeleider

Sinds een aantal jaar leid ik leerlingen en stagiaires op in de praktijk. Ik ondersteun hen bij het aanleren van vaardigheden, het behalen van de nodige competenties en het vormgeven van hun leerproces en beroepshouding. Aan het eind van een periode wordt vastgesteld of de geplande leerdoelen door de stagiaire behaald zijn. In dit proces heb ik als werkbegeleider een belangrijke rol als opleider, begeleider en beoordelaar.

Systemisch werk

In de opleiding Systemisch Werken worden systemen en de daarin aanwezige krachten besproken en uitgediept. Met een systeem wordt iedere relatie tussen twee of meer mensen bedoeld.
Systemisch Werk gaat over de werking van familie- en organisatiesystemen en de invloed daarvan op ons eigen functioneren. In een systeem kunnen allerlei dynamieken en verstrikkingen spelen die ervoor zorgen dat je in het dagelijks leven niet altijd de keuzes maakt die je zou willen. Hierbij heb ik mogen ervaren welke dynamieken er kunnen spelen, hoe één ieder zich daarvan bewust kan worden, hoe je inzicht kunt verkrijgen in wie je bent als persoon en welke rol dit alles speelt binnen de verschillende systemen.
De inzichten op het gebied van holistische mensbenadering en de uitgangspunten van het systemisch werken, heb ik opgedaan in de opleiding Systemisch werk & coachen bij De Roestenburgh.

Rouwbegeleiding

Tijdens de opleiding Holistische Rouwbegeleiding heb ik inzicht gekregen in diverse vormen van rouw en het verwerken van verlies. Verlies kan ontstaan door het overlijden van een naaste, maar ook bij het verliezen van je baan, huis, relatie of door ziekte of beperking bij zowel jezelf als iemand in je directe omgeving, etc.
Een goed doorlopen rouwperiode zorgt ervoor dat een mens weer sterk in het leven wil en kan staan.
Elk rouwproces kent een aantal stappen, welke je in verschillende vormen kunt meemaken in je leven. Zo ervaart en verwerkt ieder deze ook weer anders. Een goede verwerking vereist dat al deze stappen doorlopen en doorleefd worden.
Daarnaast heeft de opleiding mij geholpen stappen vooruit te zetten in mijn werk en is het een verrijking voor mijn persoonlijke ontwikkeling.
Meer informatie over deze opleiding kun je lezen op de website van de Roestenburgh

Bedrijfshulpverlener

In de complete basisopleiding Bedrijfshulpverlener kwamen de volgende modules aan bod: Spoedeisende Eerste Hulp, Brandbestrijding en Ontruiming. Als er in het bedrijf iets gebeurt; er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is een ontruiming nodig, dan zijn het de BHV'ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. In zo'n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat alle aanwezigen zo snel, maar veilig mogelijk het gebouw verlaten. BHV’ers nemen op het moment van nood maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Als Bedrijfshulpverlener ben ik opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd.

Copyright © 2018 CuraNovis. All rights reserved | Disclaimer | Privacy |