Wie ben ik > Mijn werkervaring

Mijn werkervaring

Tijdens mijn opleiding 'Sociaal Pedagogische Hulpverlening' heb ik gewerkt in de logeeropvang voor kinderen met een psychiatrische stoornis. Sinds 2008 ben ik werkzaam in de zorg waar ik mijn kennis heb mogen uitbreiden op verschillende woongroepen, waar cliënten (deeltijd) verblijven met een auditieve en visuele beperking, autisme, hechtingsstoornis en meervoudige beperking.

Bij deze instellingen heb ik mijn vaardigheden mogen uitoefenen in diverse functies, zoals Pedagogisch Behandelaar, stagebegeleider en gezinsbegeleider. Binnen een multidisciplinair team leverde ik een bijdrage aan het handelingsplan van de cliënt met een communicatieve beperking.

Sinds 2010 ben ik gezinsbegeleider bij een aantal gezinnen. Het is fijn onderdeel uit te mogen maken van een gezin die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Je leert elkaar steeds beter kennen, waardoor je kunt inspelen op de behoeften van de kinderen en hun systeem.

Door mijn ervaringen bij deze gezinnen ontdekte ik dat ik één op één veel meer kan betekenen voor een kind. Je staat dichter bij zijn of haar systeem en leert hoe je iemand het beste kunt benaderen of welke aanpak gewenst is. Ik besloot voor mijzelf te beginnen, zodat ik mij volledig zou kunnen focussen op de begeleiding van gezinnen; Curanovis was een feit.

Door met de ouders c.q. verzorgers te kijken naar de hulpvraag en de juiste ondersteuning, breng ik de balans binnen het gezin weer terug. Mijn aandacht richt ik op deze manier volledig op het kind, waardoor ik het zie genieten en groeien en dát is waar het uiteindelijk om draait.

Alles wat je aandacht geeft groeit!

Copyright © 2018 CuraNovis. All rights reserved | Disclaimer | Privacy |