Werkwijze > Systemisch Werk

Systemisch Werk

Wat is Systemisch Werk?
Vandaag de dag leven we allemaal in diverse systemen: het gezin, de familie, de vereniging, het werk, de vriendenkring etc. Binnen ieder systeem is er sprake van menselijke relaties, waarbinnen vijf basisprincipes altijd een rol spelen. Door deze principes veranderen relaties voortdurend, waardoor ieder systeem zijn eigen (onzichtbare) dynamiek ontwikkeld. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in het gezin van herkomst, oftewel het systeem waarin we zijn opgegroeid. Een systeem waarbij er sprake is van verstrikking, verstoring of een onbalans in het naleven van de vijf basisprincipes kan belemmerend werken.

De vijf basisprincipes
- Geven en nemen: er moet een dynamische balans bestaan tussen deze twee principes. Het is een basisprincipe die zowel bewust als onbewust eenvoudig kan worden verstoord.
- Rangorde: binnen iedere relatie is er sprake van een rangorde dan wel een volgorde. In een familie is deze volgorde van nature bepaald. Wanneer deze orde wordt verstoord gaat de harmonie verloren en ontstaat er onrust.
- Plek: het is belangrijk elkaars plek of positie binnen een groep te respecteren en accepteren.
- Loyaliteit: binnen een systeem kunnen loyaliteitsissues (on)bewust een grote rol spelen. Zo kan men iets van zichzelf inleveren om bij een andere groep te horen.
- Niets verdwijnt: het is belangrijk om verstoringen en de negatieve gevolgen die daarbij komen kijken te erkennen, zodat er veranderingen plaats kunnen vinden. Wordt er niets erkend dan is transformatie onmogelijk.


Met familieopstellingen kun je onbewuste patronen zichtbaar maken, waardoor er inzicht ontstaat wat binnen een systeem verhelderend kan werken. Curanovis verzorgt de familieopstellingen niet zelf, maar besteedt deze uit aan een vertrouwde partij. Voor meer informatie verwijs ik je graag door naar de Roestenburgh. Curanovis kijkt wel met een zogenoemde systemische bril naar onbewuste krachten die binnen het systeem spelen of kunnen leiden tot een storing.

Copyright © 2018 CuraNovis. All rights reserved | Disclaimer | Privacy |