Werkwijze > Triple C

Triple C

Triple-C is een behandelmodel dat Curanovis toepast voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen ervaren. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Vanuit deze visie gaat het erom dat kinderen het ‘gewone’ leven ervaren, in zoverre dat in combinatie met hun beperking mogelijk is. De begeleiders ondersteunen ze daarbij, door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie competenties op te bouwen. Op basis van deze relatie nemen kinderen met hun begeleider deel aan een betekenisvol dagprogramma, waarbij er wordt gewerkt aan de fysieke, mentale, emotionele en zingevende behoeften.

Een belangrijk uitgangspunt van dit programma is ‘samen 100%’. Per activiteit wordt de ondersteuning afgestemd op basis van de zelfstandigheid en de behoefte van de cliënt op dat moment. Vaak is de behoefte aan hulp de ene dag groter dan de andere dag. Zo kan het kind de ene dag geheel zelfstandig zijn boterham smeren, en de dag erna lukt dat deels of niet. De begeleider sluit sensitief en responsief aan op de behoeften van het kind zodat iedere activiteit te allen tijde succesvol wordt afgerond en het kind vertrouwen ontwikkeld in zijn begeleider en zichzelf. Het gevolg is dat zijn gevoel van competentie groeit, waardoor stress en probleemgedrag verminderd.Het gewone leven ervaren door:
- Een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan te gaan
- Samen te werken aan een betekenisvolle daginvulling
- Uit te gaan van de menselijke behoeften van het kind
- Anders te kijken naar probleemgedrag

Copyright © 2018 CuraNovis. All rights reserved | Disclaimer | Privacy |