Voor wie > Verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking

Curanovis biedt begeleiding, zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren en hun naaste omgeving. Het kan gaan om kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, een verstandelijke beperking of een meervoudige beperking. Iedere ouder en elk gezin heeft soms behoefte aan tips, advies of hulp.

De ondersteuning die Curanovis aanbiedt is per cliënt verschillend, omdat het gebaseerd wordt op de hulpvraag en behoeften. De individuele begeleiding kan betrekking hebben op het handhaven van een optimale daginvulling, voldoende structuur en het ondernemen van activiteiten. Alle activiteiten en omgangsvormen worden aangepast op het communicatieniveau van het kind. Wanneer dit nodig is zullen ook de ouders en overige gezinsleden worden begeleid in de omgang met hun kind en broer/zus, zodat het ontwikkelen van de sociale redzaamheid en zelfstandigheid van het hulpbehoevende kind wordt gestimuleerd.

Het doel is een gelukkig kind dat het maximale uit zijn leven kan halen en zo zelfstandig mogelijk functioneert. Het gezinssysteem is volgens de visie van Curanovis één van de belangrijkste factoren bij het bevorderen van de ontwikkeling. Wil je de harmonie binnen het gezin versterken of een passende oplossing op een hulpvraag, dan is het inschakelen van gezinsbegeleiding de eerste stap.

Een bijkomend doel bij de begeleiding is het ontlasten van het gezin, zodat ouders dan wel de verzorgers de ruimte krijgen zichzelf op te laden en tijd hebben om extra aandacht te schenken aan de andere kinderen.Copyright © 2018 CuraNovis. All rights reserved | Disclaimer | Privacy |